STOWARZYSZENIE IM. JANUSZA KORCZAKA


Obecnie siedzibą Stowarzyszenia jest budynek MDK im. Janusza Korczaka mieszczący się w Krakowie na osiedlu Kalinowym 18.

Zarząd Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka:

     Prezes – Joanna Cyganik
     Wice – Anna Koszycarz
     Sekretarz – Elżbieta Szczepan
     Skarbnik – Edyta Bednarczyk

 Adres
     os. Kalinowe 18
     31-814 Kraków


     Tel: (012) 647 15 25
     Fax (012) 648 37 50