STOWARZYSZENIE IM. JANUSZA KORCZAKA


Stowarzyszenie od wielu lat jest organizatorem i współorganizatorem wielu konkursów o zasięgu lokalnym , wojewódzkim, środowiskowym, ogólnopolskim m. in.:
- Międzynarodowy Konkurs Plastyczny w 120 rocznicę urodzin J. Korczaka 1999 r.
- Ogólnopolski Przegląd Gazetek Szkolnych (nawiązanie do tradycji "Małego przeglądu") 2002
- Międzynarodowy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z cyklu Młodzież w Zjednoczonej Europie p.t. „Tradycje narodowe krajów europejskich" 2003
- włączenie się w przygotowanie wernisażu osób ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka z Borzęciczek „Kolorowy świat z Borzęciczek",
Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych 2003 r.
- Ogólnopolski konkurs „Rola i miejsce Samorządu Uczniowskiego we współczesnej szkole" 2004 r.
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt „Pocztówki Korczakowskiej”- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny na projekt Znaczka Pocztowego „W świecie bajek Korczaka”
- Ogólnopolski Festiwal Gitarowy – Nowohucka Jesień Gitarowa 2006
- Międzynarodowy Festiwal Gitarowy – Nowohucka Jesień Gitarowa 2007, 2008