Dokumenty

Zapisy do MDK

Aby zapisać się do Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie, należy wypełnić i podpisać poniższy wniosek o przyjęcie oraz oświadczenie, a następnie wysłać na adres email: sekretariat@mdkkorczak.pl

Uwaga! Prosimy o wypełnienie wniosku dla każdej wybranej formy zajęć oddzielnie.

Wniosek można również pobrać z portierni MDK:
os. Kalinowe 18 w godz. 8.00 – 19.00.
os. Szkolne 5 w godz. 13.00 – 18.00.
Wypełnione i podpisane dokumenty można również wrzucić do skrzynki przy wejściu do budynku.

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2022/2023:

Pierwszy Etap:
deklaracja kontynuacji uczestnictwa w zajęciach od 22.05.23 r. do 31.05.23 r.

Drugi Etap:
wniosek o przyjęcie (właściwa rekrutacja) od 05.06.23 r. do 23.06.23 r.

Trzeci Etap:
rekrutacja uzupełniająca od 16.08.23 r. do 25.08.23 r.


Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka na wypadek zagrożenia COVID 19 obowiązujące od 7.04.2021 r.