MDK dzisiajaktualności

Obecnie MDK im. Janusza Korczaka dysponuje dwoma obiektami: budynkiem na os. Kalinowym 18 oraz budynkiem na os. Szkolnym 5.

Działalność placówki odbywa się w ramach trzech działów: dział organizacji imprez opieki i rekreacji, dział artystyczny, dział rekreacjno-sportowy.

Obszarami naszej działalności są:

 • Dziecięce zespoły wokalne
 • Dziecięce zespoły taneczne
 • Grupy cheerleaders
 • Zajęcia plastyczne
 • Grupy gitarowe
 • Zajęcia teatralne
 • Zajęcia komputerowe i fotograficzne
 • Zajęcia sportowe
 • Młodzieżowe zespoły muzyczne
 • Zajęcia edukacyjne
 • Zajęcia zorganizowane dla szkół
 • Organizacja imprez

Dyrektorem MDK im. Janusza Korczaka od roku 1990 jest Monika Modrzejewska, z wykształcenia muzyk, co znajduje odzwierciedlenie w charakterze działań realizowanych w placówce.

Od wielu lat Korczak organizuje w każdym roku szkolnym około 230 imprez dla dzieci i młodzieży, wśród których najważniejszymi są:

 • Dal Concerto al Concerto
 • Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej
 • Otwarte Mistrzostwa Krakowa Zespołów Cheerleaders
 • Ogólnopolskie Warsztaty dla Dyrygentów Chóralnych
 • Małopolskie Spotkania Kolędowe
 • Akcja „Zima w Korczaku”
 • Ogólnopolskie Warsztaty dla Dyrygentów Orkiestr Dętych
 • Dzień Ziemi w Korczaku
 • Małopolskie Warsztaty Chóralne
 • Wielka Gala zespołów artystycznych MDK im. J. Korczaka
 • Akcja „Lato w Korczaku”
 • Spotkania Bieńczyckie
 • Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej
 • Małopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci z cyklu "Wokół..."
 • Wystawy prac dzieci i młodzieży w Galerii "Mała"
 • Koncerty Jubileuszowe

MDK im. J. Korczaka w Krakowie ma także swój udział w tworzeniu historii Nowej Huty i Krakowa. Od początku istnienia jest obecny wśród mieszkańców dzielnicy i miasta. Poprzez prowadzone tu zajęcia młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, odkrywać talenty, poszerzać horyzonty, zdobywać nowe doświadczenia i przyjaciół. Realizują swoje marzenia.

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie, podejmując wyzwania edukacyjno-wychowawcze i kulturalne, swoją misję realizuje poprzez zajęcia w licznych zespołach, klubach i kołach zainteresowań. Bogata oferta Korczaka podąża za potrzebami społeczno-kulturowymi, a zmiany cywilizacyjne inspirują do stosowania wciąż nowych technologii.

Osiągnięcia zespołów artystycznych MDK i ich dorobek były i są prezentowane w kraju i poza jego granicami (m.in. Izrael, Hiszpania, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Niemcy, Szwajcaria i inne).

MDK wczorajarchiwum

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka jest jedną z najstarszych placówek kulturalno-oświatowych działających w Krakowie i najstarszą na terenie Nowej Huty. Powstał w 1953 roku, na bazie Domu Harcerza mieszczącego się przy Szkole Podstawowej nr 80. Imię patrona przybrał w roku 1968.

Historia MDK od początku związana jest z dziejami Nowej Huty oraz wciąż zmieniającymi się potrzebami społeczno-kulturalnymi i oświatowymi jej mieszkańców.

Siedziby korczakowskiej placówki zmieniały się kilkakrotnie. Obecna lokalizacja jest już czwartą. Zmieniała się również oferta proponowanych zajęć, co pozwoliło na jak najlepsze dostosowywanie się do potrzeb otoczenia, a także na otwieranie się Nowohucian na kolejne propozycje, zwłaszcza te kulturalne.

Popularny Korczak był i jest postrzegany jako miejsce aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, które daje swoim podopiecznym szansę na spotkanie ze sztuką i kulturą we wszystkich jej wymiarach. Pozwala na rozwijanie twórczości i pasji. Jednocześnie wciąż poszerza swoją ofertę, zakres działalności, zmieniając i rozwijając się wraz z duchem czasu i potrzebami jego wychowanków. Dlatego w działalności MDK im. Janusza Korczaka jest miejsce zarówno na taniec i muzykę, jak i na zajęcia sportowe, naukę języków czy zajęcia komputerowe.

Korczak to nie tylko propozycja zajęć stałych, ale także organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych.

Od początku działalności Korczaka zorganizowano tu wiele imprez lokalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Młodzież odnosiła i odnosi sukcesy w konkursach artystycznych (muzycznych, plastycznych, tanecznych) i sportowych. Organizowane były wymiany międzynarodowe oraz wiele innych projektów i przedsięwzięć.

Historia MDK to setki przeglądów, koncertów, wystaw i innych imprez. Wszystkie te lata działalności to przede wszystkim jednak historia ludzi: dzieci, młodzieży, nauczycieli i instruktorów oraz ich ogromnej pracy, z którą wiążą się kolejne osiągnięcia. Dzięki temu Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka stał się wizytówką Nowej Huty i samego Krakowa.

Zapraszam serdecznie do Korczaka
i życzę miłego i twórczego spędzania czasu.
Dyrektor MDK im J.Korczaka
Monika Modrzejewska