Ogólnopolskie warsztaty dla dyrygentów zespołów chóralnych


Akademia Muzyczna w Krakowie, Młodzieżowy Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie oraz Małopolski Oddział Polskiego Związku Chórów i Orkiestr serdecznie zapraszają dyrygentów chóralnych do udziału.

Zajęcia poprowadzą wybitni specjaliści z zakresu chóralistyki: Mykoła Kułyk dyrygent lwowskiego chóru Trembita, zespół to zasłużona Akademicka Kapela Ukrainy, laureat Narodowej Nagrody im. T. Szewczenki; Alena Tichá wybitna czeska wokalistka, specjalistka od emisji głosu dziecięcego; Andriej Stavricki kompozytor, dyrygent, wykładowca na Wydziale Dyrygentury Chóralnej w Białoruskiej Akademii Muzyki.

Termin warsztatów: 15 grudnia 2018 roku
Termin zgłoszeń: 7 grudnia 2018 roku
Miejsce: Aula w Domu Studenckim Akademii Muzycznej, ul. Przemyska 3, Kraków

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA
INFORMACJA O WARSZTATACH DO POBRANIA

Wypełnioną kartę zgłoszenia prosimy przesłać na adres:
MDK im. Janusza Korczaka, os. Kalinowe 18, 31-814 Kraków
lub za pośrednictwem e-maila: ewa@mdkkorczak.pl
Informacji udzielają Panie Monika Modrzejewska i Ewa Żółty tel.: (12) 647-15-25.

Program warsztatów:

11.45 - Przywitanie, sprawy organizacyjne
12.00 - 13.00 - Wykład: "Twórczość chóralna współczesnych kompozytorów ukraińskich" prowadzenie Mykoła Kułyk
13.00 - 13.15 - Przerwa kawowa
13.15 - 15.00 - Wykład i warsztaty:"Specyfika pracy emisyjnej z dziecięcym zespołem chóralnym" prowadzenie Alena Tichá
15.00 - 16.00 - Przerwa obiadowa
16.00 - 17.00 - Prezentacja własnej twórczości chóralnej prowadzona przez Andrija Savrickiego, ćwiczenia warsztatowe pokazujące metodę pracy nad konkretnymi utworami muzycznymi
17.00 - 17.30 - Wykład: "Polski Związek Chórów i Orkiestr - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość" prowadzenie prof. dr hab. Dariusz Dyczewski
17.30 - Zakończenie warsztatów

Informacje i warunki uczestnictwa:
1. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia udziału w warsztatach
2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
3. Koszty dojazdu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie

Warsztaty prowadzą nauczyciele akademiccy krakowskiej uczelni, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem dyrygenckim podzielą się z uczestnikami. Jednodniowe wydarzenie zawiera w sobie zarówno wykłady dotyczące np. muzycznej interpretacji tekstów łacińskich, jak i zajęcia warsztatowe w małych grupach roboczych, na których uczestnicy zapoznają się m.in. z podstawowymi gestami dyrygenckimi czy sposobami pokazywania dynamiki artykulacji. Podczas zajęć każdy z uczestników będzie miał możliwość indywidualnej pracy z prowadzącymi nad swoją techniką.

W roku 2015 po raz pierwszy odbyły się dwa szkolenia: dla dyrygentów chóralnych oraz dla dyrygentów orkiestr dętych.

Autorem i koordynatorem projektu jest prof. Stanisław Krawczyński.

ARCHIWUM:
2015:
program, Partytury utworów

2014: program warsztatów, karta zgłoszenia, 2012: program warsztatów, karta zgłoszenia,Plakat