Warsztaty dla Dyrygentów


Katedra Chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Młodzieżowy Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie zapraszają do udziału w warsztatach dla dyrygentów zespołów i orkiestr dętych, które odbywają się od 2015 roku, przeważnie w okolicach marca.

Warsztaty poprowadzą nauczyciele akademiccy krakowskiej uczelni, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem dyrygenckim podzielą się z uczestnikami. Jednodniowe wydarzenie zawiera w sobie zarówno wykłady dotyczące np. roli instrumentów dentych w muzyce liturgicznej, jak i zajęcia warsztatowe w małych grupach roboczych, na których uczestnicy zapoznają się m.in. z podstawowymi gestami dyrygenckimi czy sposobami pokazywania dynamiki. Podczas zajęć każdy z uczestników będzie miał możliwość indywidualnej pracy z prowadzącymi nad swoją techniką.

Autorem i koordynatorem projektu jest prof. Stanisław Krawczyński.

- 2017 rok PARTYTURY do pobrania:

- Partytura nr 1-->TUTAJ.
- Partytura nr 2-->TUTAJ.
- Partytura nr 3-->TUTAJ.

ARCHIWUM:
2015:program, Partytura Marsz, Partytura "It's christmas", plakat, zdjęciaPlakat