Małopolskie Spotkania Kolędowe


Co roku w Aulii "Florianka" Akademii Muzycznej w Krakowie odbywa się cieszący się dużą popularnością konkurs kolęd i pastorałek dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich oraz wychowanków placówek oświatowych. Opiekę merytoryczną nad wydarzeniem sprawuje prof. Stanisław Krawczyński z Akademii Muzycznej w Krakowie, który jest współorganizatorem i pomysłodawcą projektu.

Wszyscy uczestnicy (zarówno chóry jak i soliści) prezentują dwie wybrane i opracowane przez siebie kolędy oraz wykonają wspólnie jedną kolędę zadaną im do przygotowania przez jury konkursu. W skład jury wchodzą profesorowie katedry chóralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie. Wydarzenie odbywa się w styczniu.

AKTUALNY regulamin oraz karta zgłoszenia:
2019: REGULAMIN
2019: KARTA ZGŁOSZENIA

ARCHIWUM:
2016: regulamin, karta zgłoszeniowa, PLAKAT, zdjęcia
2015: regulamin, karta zgłoszeniowa, zdjęcia, PLAKAT
2014: regulamin, kolęda do przygotowania