Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej i Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej

"Nasze dziedzictwo - Polska" (bł. Jan Paweł II, Kraków Błonia,1979)

Celem Festiwalu jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej, tak wśród dorosłych jak i wśród dzieci i młodzieży, ze wszystkimi jej aspektami edukacyjnymi i wychowawczymi, a w szczególności:
- zainteresowanie dziedzictwem kulturowym, pieśnią, religią, tradycją i obyczajami,
- uświadomienie i zrozumienie roli wartości narodowo-patriotycznych w życiu człowieka,
- włączenie wartości narodowo-patriotycznych do własnej hierarchii wartości,
- podnoszenie poziomu artystycznego.

W Festiwalu mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne, chóry w różnych grupach wiekowych. Podczas występu Wykonawca może korzystać z własnego akompaniamentu, podkładów muzycznych lub śpiewać a'capella. Wymagane pamięciowe wykonanie utworów - z wyjątkiem prezentacji wielogłosowych(chóry).

Najlepsi wykonawcy wystąpią w Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Patriotycznej jako reprezentanci województwa. Oba wydarzenia mają miejsce w listopadzie.

DO POBRANIA:
REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA


ARCHIWUM:

2017: Relacja, Protokół Jury, Zdjęcia

2016: Plakat, Karta zgłoszeniowa, Regulamin 2015: plakat, Afisz, Regulamin Przeglądu, Karta Zgłoszenia, Protokół Jury Małopolskiego Przeglądu, Protokół Jury Ogólnopolskiego Festiwalu, ZDJĘCIA

2014: ZDJĘCIA, plakat, afisz, regulamin Przeglądu Małopolskiego, karta zgłoszenia, regulamin V Ogólnopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej

2012: Regulamin X Małopolskiego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, Karta zgłoszenia na X Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej, Afisz

2011: Regulamin Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej, Regulamin IX Małopolskiego Festiwalu Pieœni Patriotycznej, Karta zgłoszenia na IX Małopolski Festiwal Pieœni Patriotycznej, Afisz