Międzynarodowy Festiwal Guitarra Gallante


Od 2006 do 2011 roku Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Krakowie ogranizował międzynarodowy festiwal muzyczny skoncentrowany wokół muzyki gitarowej - najpierw pod nazwą Nowohucka Jesień Gitarowa, a następnie Guitarra Galante Festival. Koncertom światowych wirtuozów towarzyszyły lekcje mistrzowskie, wykłady, wystawy i wiele innych wydarzeń towarzyszących.

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny był interdyscyplinarną imprezą cykliczną o wysokich walorach artystycznych, mającą na celu promocję muzyki poważnej. Mimo niekomercyjnej formuły, jesienne wydarzenia festiwalowe przyciągały liczną publiczność zafascynowaną muzyką klasyczną.

Muzyczny program wydarzenia współtworzyli wirtuozi gitary i inni instrumentaliści wysokiej klasy, tacy jak Pablo Márquez (Hiszpania), Philippe Villa (Francja), Ricardo Gallén (Hiszpania), Pablo Garibay (Meksyk), Aliéksey Vianna (Brazylia), Duo Melis (Hiszpania/Grecja), Gerardo Núnez (Hiszpania), Atanas Ourkouzounov (Bułgaria), Mie Ogura (Japonia), Anja Lechner (Niemcy), Pavel Steidl (Czechy), Łukasz Kuropaczewski (Polska) oraz Marcin Dylla (Polska) i wielu innych.

Festiwal był jednak nie tylko okazją do prezentowania gry uznanych mistrzów, ale także szansą na zaistnienie młodych artystów, których koncerty publiczność odbiera z równie wielkim entuzjazmem.

Guitarra Galante posiadała także szerokie walory edukacyjne. Rokrocznie koncertom towarzyszyły warsztaty muzyczne, lekcje mistrzowskie i wykłady przeznaczone przede wszystkim dla młodych odbiorców: studentów, uczniów szkół muzycznych, nauczycieli i amatorów. Udział w wydarzeniach festiwalowych był zatem wyjątkową okazją do pogłębienia i rozszerzenia wiedzy poza programy nauczania. Festiwal umożliwiał młodym ludziom uczącym się gry na instrumencie naukę u najwybitniejszych mistrzów, do których na co dzień dostęp jest utrudniony (ze względu na odległości i ograniczenia finansowe), a także stwarzał warunki dla rozwoju twórczych uzdolnień i talentów artystycznych. W ten sposób przyczyniał się również do kształtowania świadomych odbiorców kultury i sztuki.
Archiwalna strona wydarzenia