Dzień Ziemi w Korczaku


Dzień Ziemi (ang. Earth Day), znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi obejmuje akcje prowadzone corocznie wiosną, w okolicach 22 kwietnia. Ich celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, będącą okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

Również wychowankowie MDK im. J. Korczaka chcą w tym dniu przypomnieć, jak kruchy jest ekosystem naszej planety i zwrócić uwagę na kwestie związane z ochroną przyrody. Dlatego corocznie w kwietniu organizowany jest Dzień Ziemi w Korczaku, w trakcie którego odbywają się przedstawienia i warsztaty ekologiczne, wykłady o recyklingu, konkursy oraz zbiórki szkodliwych dla środowiska odpadów.

Program 2016: ARCHIWUM:
2015: plakat, zbiórka farb - Pogromcy Bazgrołów, ZDJĘCIA