Nasi uczestnicy biorą aktywny udział w licznych konkursach, przeglądach i festiwalach o zasięgu miejskim, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Efektem ich całorocznej pracy oraz programów prezentowanych podczas eliminacji konkursowych są uznanie ze strony jury oraz zdobyte miejsca i wyróżnienia dla najlepszych laureatów.
Poniżej przytaczamy listę osiągnięć naszych zespołów artystycznych i sportowych oraz zdobywców nagród indywidualnych w poszczególnych latach.