2007 - 2008
1 – nagroda
I miejsce
Pracownia Plastyczna – instr. Urszula Nowaczek
w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moje spotkanie z folklorem” przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda” w Rybniku - XII 2007 r.
laureat: Julia Dudek
1 - II miejsce
Pracownia Plastyczna – instr. Urszula Nowaczek
w II Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Choinkowe Dekoracje” w MDK w Krakowie – XII 2007 r
laureat: Marta Jania
2 - IV miejsca
Pracownia Plastyczna – instr. Urszula Nowaczek
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Bożonarodzeniowe Zwyczaje” w MDK w Krakowie - XII 2007 r.
laureci: Kacper Spychała, Maciej Wilk
4 Wyróżnienia
Wyróżnienie
Pracownia Plastyczna – instr. Urszula Nowaczek
w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Bożonarodzeniowe Zwyczaje” w MDK w Krakowie - XII 2007 r.
laureat: Julia Mędrek
2 wyróżnienia
Pracownia Plastyczna – instr. Urszula Nowaczek
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moje spotkanie z folklorem” przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda” w Rybniku - XII 2007 r.
laureci: Miłosz Sałuka, Paulina Kędzior
1 kwalifikacja do wystawy
Pracownia Plastyczna – instr. Urszula Nowaczek
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Moje spotkanie z folklorem” przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda” w Rybniku - XII 2007 r.
laureat: Aleksandra Bugaj