Misja placówki: "Kiedy śmieje się dziecko śmieje się cały Świat"
Janusz Korczak


MDK wczoraj:

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka jest jedną z najstarszych placówek kulturalno-oświatowych działających w Krakowie i najstarszą na terenie Nowej Huty. Powstał w 1953 roku, na bazie Domu Harcerza mieszczącego się przy Szkole Podstawowej nr 80. Imię patrona przybrał w roku 1968.
Historia MDK od początku związana jest z dziejami Nowej Huty oraz wciąż zmieniającymi się potrzebami społeczno - kulturalnymi i oświatowymi jej mieszkańców.

Siedziby korczakowskiej placówki zmieniały się kilkakrotnie. Obecna lokalizacja jest już czwartą. Zmieniała się również oferta proponowanych zajęć, co pozwoliło na jak najlepsze dostosowywanie się do potrzeb otoczenia, a także na otwieranie się Nowohucian na kolejne propozycje, zwłaszcza te kulturalne.

Korczak był i jest postrzegany jako miejsce aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu, które daje swoim podopiecznym i bywalcom szansę na spotkanie ze sztuką i kulturą we wszystkich jej wymiarach. Pozwala na rozwijanie twórczoœści i pasji. Jednoczeœnie wciąż poszerza swoją ofertę, zakres działalnośœci, zmieniając i rozwijając się wraz z duchem czasu i potrzebami jego wychowanków. Dlatego w działalnośœci MDK im. Janusza Korczaka jest miejsce zarówno na taniec i muzykę, jak i na zajęcia sportowe, naukę języków czy zajęcia komputerowe.

Korczak to nie tylko propozycja zajęć i warsztatów, ale także działalność imprezowa. W ciągu 60 lat działalności zorganizowano tu wiele imprez lokalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Młodzież odnosiła i odnosi sukcesy w konkursach artystycznych (muzycznych, plastycznych, tanecznych) i sportowych. Organizowane były wymiany międzynarodowe oraz wiele innych projektów i przedsięwzięć.

Historia MDK to setki przeglądów, koncertów, wystaw i innych imprez. 60 lat działalności to przede wszystkim jednak historia ludzi: dzieci, młodzieży i instruktorów oraz ich ogromnej pracy, z którą wiążą się kolejne osiągnięcia. Dzięki temu Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka stał się wizytówką Nowej Huty i samego Krakowa.


MDK dzisiaj:

Obecnie MDK im. Janusza Korczaka dysponuje dwoma budynkami: na os. Kalinowym 18 oraz na os. Szkolnym 5, w których mieszczą się pracownie muzyczne i plastyczne, pracownia komputerowa i językowa.
W MDK znajduje się także sala widowiskowa, sala baletowa oraz Galeria Mała. Ponadto w Korczaku swoje miejsce ma Pracownia Informacyjna im. dr Janusza Korczaka oraz Izba Regionalna, a także nowoczesne boisko wielofunkcyjne.

Dyrektorem MDK im. Janusza Korczaka od roku 1990 jest Monika Modrzejewska, z wykształcenia muzyk, co znajduje odzwierciedlenie w charakterze działań realizowanych w placówce.

Od wielu lat Korczak organizuje w każdym roku szkolnym około 230 imprez dla dzieci i młodzieży, wśród których najważniejszymi są:

 • Międzynarodowy Festiwal Guitarra Galante
 • Międzynarodowe i Ogólnopolskie Korczakowskie Konkursy Plastyczne
 • Ogólnopolski Konkurs Muzyki Kameralnej dla młodzieży szkół muzycznych II stopnia
 • Małopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci
 • Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego WIOSNA
 • Małopolskie Spotkania Kolędowe
 • Małopolskie Warsztaty dla Zespołów Chóralnych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Małopolski Konkurs Poezji piewanej Kraina Łagodności
 • Małopolski Przegląd Pieśni Patriotycznej
 • Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego Internatów i Burs Szkolnych
 • Nowohucka Wiosna Muzyczna


MDK im. J. Korczaka w Krakowie ma także swój udział w tworzeniu historii Nowej Huty i Krakowa. Od początku istnienia jest obecny wśród mieszkańców dzielnicy i miasta. Poprzez prowadzone tu zajęcia młodzi ludzie mogą rozwijać swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętnoœści, odkrywać talenty, poszerzać horyzonty, zdobywać nowe doœwiadczenia i przyjaciół. Realizują swoje marzenia.
Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie, podejmując wyzwania edukacyjno - wychowawcze i kulturalne, swoją misję realizuje poprzez zajęcia w licznych zespołach, klubach i kołach zainteresowań.

Wśród propozycji Korczaka znajdują się:

 • zajęcia muzyczne: klub gitarowy, zespoły wokalne , wokalno - instrumentalne oraz chóralne,
 • rytmika i zajęcia umuzykalniające
 • zajęcia taneczne: taniec towarzyski i współczesny
 • zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
 • zajęcia świetlicowe: origami, papieroplastyka, formy recyklingu
 • zajęcia sportowo - rekreacyjne: tenis stołowy, kulturystyka, gimnastyka korekcyjna i piłka nożna
 • zajęcia teatralne
 • zajęcia językowe: angielski, niemiecki
 • zajęcia informatyczne i klub internetowy
 • redakcja gazetki Bez Osłonek


MDK im. Janusza Korczaka organizuje także imprezy artystyczne i kulturalno-edukacyjne. Osiągnięcia zespołów artystycznych MDK i ich dorobek były i są prezentowane w kraju i poza jego granicami (m.in. Izrael, Hiszpania, Wielka Brytania, Węgry).

Istotnym elementem pracy placówki jest działalność Boiska Wielofunkcyjnego, które oferuje zajęcia sportowe i rekreacyjne. Do dyspozycji uczestników pozostają boisko piłkarskie i korty tenisowe. Działania sportowe realizowane na boisku przyczyniają się do wspierania programu miasta Bezpieczny Kraków. Z boiska nieodpłatnie korzystają szkoły, placówki wychowawczo-opiekuńcze, organizacje pozarządowe oraz uczestnicy MDK.
Powstała tu również liga piłki nożnej dla chłopców w wieku gimnazjalnym: Nowohucka Liga Piłkarska LOTTO, dająca młodzieży z Nowej Huty alternatywę do spędzania aktywnie czasu wolnego. Dzięki wsparciu finansowemu władz Miasta Krakowa obiekt został wyposażony w halę pneumatyczną, stając się tym samym obiektem użytku całorocznego.

Zapraszam serdecznie do Korczaka i życzę miłego i twórczego spędzania czasu.
Dyrektor MDK im J.Korczaka
Monika Modrzejewska