„Działamy razem”
Dzień Bezpiecznego Internetu 2019 w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka

W Dniu Bezpiecznego Internetu 2019 wzięło udział 120 dzieci w wieku 7-10 lat, uczęszczających na zajęcia Klubu Internetowego „Klik” w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka w Krakowie. Najmłodsi uczestnicy pracowali ze stroną internetową necio.pl. Dowiedzieli się co to jest internet, poznali sieciaki i sieciuchy. Animacja „W internecie na niebezpieczne pytania udzielaj bezpiecznych odpowiedzi” w dowcipny sposób pokazała, jakich odpowiedzi należ udzielać na pytania o swoje dane. Poznali główne zasady korzystania z internetu i wykonali rysunki w Paint o bezpiecznym korzystaniu z sieci. Dzieci poznały także stronę sieciaki.pl, obejrzały katalog bezpiecznych stron z oznaczeniem BEST.
Starsze dzieci obejrzały filmy z serii Plik i Folder odkrywcy internetu: Głupi żart – dotykający problemu cyberprzemocy oraz Nie ufaj bezgranicznie sieci, który uczy, że nie można wierzyć we wszystko co znajdziemy w internecie. Dzieci samodzielnie formułowały zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Rozwiązywały quizy i testy o bezpiecznym internecie w aplikacji Web 2.0. learningapps.org oraz zadania przygotowane przez nauczyciela. Zapoznały się z oznaczeniami gier komputerowych na odstawie broszury Zapobieganie-reagowanie Gry komputerowe wydanej przez NASK. Ponadto w ramach akcji wykonano dwie gazetki ścienne w sali komputerowej Szkoły Podstawowej nr 92.
Sprawozdanie z akcji zostało zamieszczone w gazetce „Bez osłonek”, a na padlecie https://padlet.com/mira_kidala/DBI_2019# zamieszczono sprawozdanie i fotoreportaż z akcji.
Akcja została zgłoszona na stronie organizatora DBI 2019 https://www.saferinternet.pl/dbi/mapa-inicjatyw-dbi.html.
 

   

Wstecz