Dzień Bezpiecznego Internetu 2018 w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka

W DBI 2018 wzięło udział 55 uczestników - dzieci w wieku 7 -10 lat. Na zajęciach zrobiliśmy plakat o bezpiecznym internecie i zawiesiliśmy go w holu głównym MDK, wykonaliśmy prace w Paint dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, przygotowaliśmy lutowy numer gazetki „Bez osłonek” wydawanej w MDK poświęcony bezpiecznemu korzystaniu z internetu. Wydrukowany numer gazetki został umieszczony na tablicy w holu MDK. Przeprowadziłam półtoragodzinne zajęcia z czterema grupami. Podczas zajęć wykorzystałam niektóre propozycje i materiały (szyfry, labirynty, krzyżówki) zaproponowane w scenariuszach do filmu „Plik i Folder – odkrywcy Internetu” oraz materiały otrzymane w ramach akcji DBI 2018. Dzieci uczyły się rozważnie i kulturalnie korzystać z sieci. Po obejrzeniu filmów z serii „Plik i Folder – odkrywcy Internetu” sformułowaliśmy podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Dzieci dowiedziały się się jakie niebezpieczne zdarzenia mogą je spotkać, jeśli nie będą przestrzegały zasad, które obowiązują w sieci i jak cyberprzemoc może wpływać na życie w realu.
W ramach DBI przeprowadziłam mini sondę.
Oto jej wyniki:
Ilość uczestników: 31
1 pytanie: Ile czasu spędzasz codziennie przed komputerem?

0 minut  Mniej niż godzinę 1-2 godziny Więcej niż 2 godz.
69142

Ilość czasu spędzanego przed komputerem rosła z wiekiem uczestników.
2 pytanie: Do czego wykorzystujesz komputer?
19 badanych wykorzystuje komputer głównie do gier, cztery osoby do innych celów np. do odrabiania zadań w multipodręczniku, do słuchania muzyki, oglądania filmów.
3 pytanie: Czy komputer ułatwia czy utrudnia życie?
21 badanych sądzi, że komputer ułatwia życie, tylko 4 osoby uważają, że utrudnia, 6 osób nie miało zdania na ten temat.  
  

Wstecz