„W trosce o bezpieczeństwo dzieci”
Od niedawna w Młodzieżowym Domu Kultury im. J. Korczaka na os. Kalinowym 18 odbywają się spotkania profilaktyczne „W trosce o bezpieczeństwo dzieci”. Celem opracowanego przez placówkę programu jest przygotowanie młodego człowieka do dokonywania wyborów takich, aby nie szkodziły jemu i innym. Jest to pomoc w pracy nad samorozwojem i kształtowaniem systemu wartości dzieci i młodzieży, jak również przygotowanie wychowanków do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, ale również zdarza się, że bierze w nich udział starsza młodzież. Mają na celu edukację dzieci w zakresie prawidłowego, bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym, rozpoznawania występujących zagrożeń współczesnego świata i prezentacji sposobów ich unikania, promowania pozytywnych wzorców zachowań, eliminowania z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, jak również promowanie zdrowego stylu życia.
Cele ogólnowychowawcze, zdrowotne, kształcące:
   - zapoznanie z przepisami ruchu drogowego, omówienie znaczenia podstawowych znaków drogowych
   - dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń współczesnego świata, niebezpiecznych osób i miejsc
   - wyrabianie wśród dzieci właściwych postaw wobec różnego rodzaju zagrożeń
   - promocja zdrowego stylu życia, oraz zmniejszanie zasiągu zachowań ryzykownych
   - eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej- ukazywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych
   - zaznajomienie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy
   - podniesienie świadomości uczniów dotyczącej skutków zabaw niebezpiecznymi materiałami
   - uświadomienie dzieciom jak należy zachowywać się w kontaktach ze zwierzętami
   - poznanie zasad bezpiecznej kąpieli i zabaw nad wodą
Przygotowaniem tych spotkań, oraz nad prawidłowym ich przebiegiem czuwa pani Anna Koszycarz - kierownik Pracowni MDK im. J. Korczaka, która współpracuje już od kilku lat z Funkcjonariuszami Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Krakowa, jak również funkcjonariuszami Zespołu do Spraw Nieletnich VII Komisariatu Policji. Dzięki współpracy w MDK udało się już przeprowadzić wiele spotkań poruszających następującą tematykę:
   „Bezpieczna droga do szkoły”
   „Autochodzik”
   „Zasady zachowania się w kontaktach ze zwierzętami”
   „Bezpieczne dziecko- jak unikać wszelkich zagrożeń”
   „Obcy- czy jest moim przyjacielem?”
   „Zabawy zimowe zawsze bezpieczne i zdrowe”
    „ Kibice i doping-TAK, pseudokibice i agresja-NIE”
    „Pływam i jestem bezpieczny nad wodą”
    „Pierwsza pomoc”