Kontakt:

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Janusza Korczaka w Krakowie
os. Kalinowe 18, 31 - 814 Kraków
tel. /12/647-15-25, fax /12/648-37-50
e-mail: sekretariat@mdkkorczak.pl,
e-mail: imprezy@mdkkorczak.pl

Filia Młodzieżowego Domu Kultury:
Kraków, os. Szkolne 5
tel. /12/643-62-70

Boisko wielofunkcyjne MDK
os. Kalinowe 18
tel. /12/647-15-25

Inspektor Ochrony Danych: Paweł Jasiołek
ul. Wielopole 17a, 33-332 Kraków
e-mail: inspektor2@mjo.krakow.pl

Administratorem Twoich danych osobowych jest Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Krakowie
Ogólna informacja administratora o przetwarzaniu danych osobowych